Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie

Zarys historii

Szkoła Podstawowa nr 2 w Lipnie rozpoczęła swą działalność dnia 1 września 1938roku. Początkowo była to szkoła żeńska, której patronem został król Jan III Sobieski. Pierwszym kierownikiem szkoły był p. Antoni Kafarski.Podczas II wojny światowej w gmachu szkoły nauczano dzieci i młodzież niemiecką, a w latach 1944-1945 Niemcy zorganizowali tu szpital wojskowy.Szkoła wznowiła swą działalność po zakończeniu II wojny światowej (21.02.1945r.), a w roku szkolnym 1948/49 stała się placówką koedukacyjną.W kolejnych latach szkołą zarządzali: p. H. Rumianowski, p. E. Bielanowski, p. H. Fydryszewska, p. I. Rapkiewicz.3 listopada 1967r. odbył się w szkole uroczysty wiec z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej z nazwiskami nauczycieli powiatu lipnowskiego, którzy zostali zamordowani przez hitlerowców w czasie II wojny światowej.Z początkiem roku szkolnego 1973/74 w związku z reformą oświaty szkoła stała się Zbiorczą Szkołą Gminną, której dyrektorem był B. Tułodziecki. W kolejnym roku funkcję pełnił p. K. Tomczyk. Szkołą zarządzali także p. J. Dierżanowski oraz p. Z. Wiśniewski.Rok 1977 stanowił przełom w historii naszej szkoły. Dnia 14 maja 1977r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Władysława Broniewskiego i wręczenia sztandaru.W roku szkolnym 1984/85  nasza placówka została włączona w poczet szkół miejskich podległych Inspektorowi Oświaty i Wychowania w Lipnie. Wówczas funkcję dyrektora szkoły pełniła p. N. Zając, a w kolejnych latach p. J. Grzegorzewska oraz p. W. Białucha. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły była wizyta biskupa Romana Andrzejewskiego (15 kwietnia 1991r.) i biskupa Bronisława Dembowskiego (4 maja 1995r.). Funkcję dyrektora szkoły w latach 1994 – 2008r. pełniła p. E. Urbańska. Z dniem 1 stycznia 1996r. organem prowadzącym szkołę stał się Samorząd Terytorialny – Urząd Miasta Lipna. Przez kolejne lata wzbogacono bazę szkoły, wydano pierwszy informator     o szkole, zatwierdzono logo, skomponowano hymn szkoły.  Spisano także historię szkoły do roku szkolnego 2001/2002, a w sali nr 19 stworzono Izbę pamięci. Ponadto nawiązano współpracę z innymi szkołami europejskimi w ramach programu Comenius: „Dorastanie w Europie” i „Loty i rejsy nad Europą”. Obecnie funkcję dyrektora szkoły sprawuje p. Małgorzata Arent, zaś z-cą dyrektora jest p. I. Łukaszewska. W 2012 roku obchodzić będziemy 35 – lecie nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru, zaś 1.09.2013r. minie 75 lat istnienia naszej placówki.   

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2011 20:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Maciejewski
Ilość wyświetleń: 2919
22 maja 2011 20:08 (Wojciech Maciejewski) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl