Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Prowadzone rejestry

1.     Rejestr zatrudnionych pracowników

2.    Rejestr zarządzeń dyrektora.

3.    Rejestr protokołów Rady Pedagogicznej

4.     Rejestr skarg i wniosków.

5.    Rejestr prowadzonych kontroli

6.    Rejestr godzin ponadwymiarowych

7.    Rejestr wydawanych decyzji administracyjnych

 

Prowadzone ewidencje

1.    Ewidencja druków ścisłego zarachowania.

2.    Ewidencja uczniów i absolwentów.

3.    Ewidencja dzieci.

4.    Ewidencja czasu pracy.

5.    Ewidencja środków trwałych

 

Prowadzone archiwa

1.    Dziennik lekcyjne.

2.    Arkusze organizacyjne.

3.    Księgi arkuszy ocen.

4.    Akta osobowo-kadrowe byłych pracowników

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2011 12:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Maciejewski
Ilość wyświetleń: 2508
27 maja 2011 12:32 (Wojciech Maciejewski) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 12:31 (Wojciech Maciejewski) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2011 12:31 (Wojciech Maciejewski) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl